<span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"></ruby></video></span>
<span id="ljvdt"></span>
<span id="ljvdt"></span>
<strike id="ljvdt"></strike>
<address id="ljvdt"><progress id="ljvdt"><noframes id="ljvdt">
<strike id="ljvdt"><dl id="ljvdt"></dl></strike>
<strike id="ljvdt"><video id="ljvdt"></video></strike>
<strike id="ljvdt"></strike><span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><strike id="ljvdt"></strike></video></span>
<listing id="ljvdt"></listing>
<menuitem id="ljvdt"><ins id="ljvdt"><listing id="ljvdt"></listing></ins></menuitem>
<noframes id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"><video id="ljvdt"></video></ruby>
<strike id="ljvdt"><dl id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"></ruby></dl></strike>
<listing id="ljvdt"><thead id="ljvdt"><address id="ljvdt"></address></thead></listing>
<span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><strike id="ljvdt"></strike></video></span>

Site Map

7500型快速实时荧光定量PCR仪

7500型快速实时荧光定量PCR仪
品牌ฃบAB        产地ฃบ美国
 

产品描述

7500型快速实时荧光定量PCR仪是特异性靶基因检测与定量的一体化平台กฃ7500PCR热循环ฃฌ荧光检测和各种应用分析软件结合在一起ฃฌ可以动态观察PCR每一循环各反应管中PCR扩增产物逐渐增加的情况กฃPCR实验结束后可以马?#31995;?#21040;定量结果ฃฌ无需凝胶电泳分析ฃฌ无需纯化PCR产物ฃฌ无需进行任何实验操作กฃ与其他人工基因定量分析方法如Northern blottingRNase-protection assays相比ฃฌ7500型实时荧光定量PCR系统具有时间省ฃฌ灵敏度高ฃฌ准确性好和线性范围宽等优点กฃ

 

仪器特点

ก๑五色荧光同时检测支持各种应用需要ฃฌ支持染料包括ฃบFAM™/SYBR® Green IฃฌVIC®/JOE™ฃฌNED™/TAMRA™/Cy3®ฃฌROX™/Texas-Red®Cy5®ฃป

ก๑更好的激发光源设计使长波长红色荧光的检测灵敏度大大提高ฃป

ก๑支持标准的96孔板快速反应模式ฃฌ大大降低实时定量PCR所需要的时间กฃ

 

软件特点

ก๑反应板设置指南软件使实验设?#21697;?#24120;简单ฃฌ包括复杂的多色荧光实验ฃป

ก๑可选择快速กข标准或者9600反应模式ฃป

ก๑实时监测扩增曲线ฃป

ก๑实验过程中可以增加PCR循环数ฃป

ก๑自动设置荧光基线ฃฌ自动计算荧光阈值使数据分析大大简化ฃป

ก๑可在同一反应板采用多种标准曲线对靶基因进行绝对定量ฃฌ可以简化工作流程以及下游产物分析ฃป

ก๑基因表达相对定量软件提供强大的结果分析显示ฃฌ可以自动将多达1096孔板基因表达实验数据同时分析ฃฌ并自动去除无关项数据ฃป

ก๑自动SNP分析软件可以简单直观的图表输出分型结果并自动进行分型质量评分ฃป

ก๑解离曲线数据采集操作简单ฃฌ观察方便ฃฌ可以在仪器运行时观察解离曲线数据ฃป

ก๑观察实时扩增曲线时可以非常方便的标定所对应的样品孔位置ฃป

ก๑光源使用时间监测及仪器系统自我诊断程序กฃ

 

主要应用

基于相对定量分析的基因表达分析

以标准曲线为基础的病原体绝对定量分析

定性的PCR扩增后核酸序列的SNP基因型分析

以阳性内对照为基础的阳性/阴性结果判定

 

仪器性能

7500型快速实时荧光定量PCR系统经过验证可以达到如下性能指标ฃบ

9个数量级的线性范围ฃป

可以检测20 μL反应体积单一报告荧光TaqMan®实验中仅10个起始拷贝数的模板ฃฌ其可置信度高达99.7%กฃ

 

技术参数

热循环系统ฃบ珀耳帖效应系统

加热块规格ฃบ96孔加热块

可选耗?#27169;?/span>96孔反应板与光学盖膜

      96孔反应板与光学平盖

      0.1mL 8连管与光学平盖

支持容量ฃบ10-30 μL

样本升降温速率ฃบ速模式ฃบ±3.5กๆ/

     标准模式ฃบ±1.6กๆ/

           9600模式ฃบฃญ1.6-ฃซ0.8กๆ/

加热块最高升降温速率ฃบ5.5กๆ/

温度范围ฃบ4กๆ-100กๆ

温度精度ฃบ设置值/显示温度的±0.25กๆ(35กๆ95กๆ)(时钟启动后3?#31181;?#24320;始测量)

温度均一性ฃบ±0.5กๆ(35กๆ95กๆ)(时钟启动后30秒开始测量)

光学系统?#20309;?#33394;激发光滤光片ฃฌ五色发射光滤光片和CCD?#19978;?#31995;统

安装时已校准染料ฃบSYBR® Green I, FAM™, VIC™, JOE™, NED™, TAMRA™, ROX™, Texas Red®, Cy3™, Cy5™

被动参照染料ฃบROX™

数据采集ฃบ对所有反应孔收集的所有五色滤片的数据ฃจ无论何种反应板设置ฃฉฃฌ试验结束后反应板设置可修改กฃ

定量PCR运行时间ฃบ快速模式不超过2小时

快速模式不超过40?#31181;?/span>

软件ฃบ应用软件ฃจ基于标准曲线的绝对定量กข相对标准曲线กข基于比较Ct值的相对定量กข融解曲线分析กข存在/不存在กข基于或非基于实时扩增的基因分型ฃฉ

  引物分析软件ฃจ用于客户自行设计引物和探针ฃฉ

尺寸ฃจ宽×深×高ฃฉฃบ34×45×49厘米

重量ฃบ34千克

 

订购信息

产品描述

货号

数量

新型高分辨率熔解曲线(HRM)软件

4397808

1

7500快速实时荧光定量PCR扩增仪ฃจ配备?#22987;?#26412;电脑ฃฉ

4351106

1

7500快速实时荧光定量PCR扩增仪ฃจ配备台式电脑ฃฉ

4351107

1

7500实时荧光定量PCR扩增仪快速模式升级

4362143

1

7500快速实时荧光定量PCR扩增仪SDS软件21 CFR Part 11 模块

4377355

1
ฬ์ฝ๒สฑสฑฒสฟชฝฑึฑฒฅะฤ
<span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"></ruby></video></span>
<span id="ljvdt"></span>
<span id="ljvdt"></span>
<strike id="ljvdt"></strike>
<address id="ljvdt"><progress id="ljvdt"><noframes id="ljvdt">
<strike id="ljvdt"><dl id="ljvdt"></dl></strike>
<strike id="ljvdt"><video id="ljvdt"></video></strike>
<strike id="ljvdt"></strike><span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><strike id="ljvdt"></strike></video></span>
<listing id="ljvdt"></listing>
<menuitem id="ljvdt"><ins id="ljvdt"><listing id="ljvdt"></listing></ins></menuitem>
<noframes id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"><video id="ljvdt"></video></ruby>
<strike id="ljvdt"><dl id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"></ruby></dl></strike>
<listing id="ljvdt"><thead id="ljvdt"><address id="ljvdt"></address></thead></listing>
<span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><strike id="ljvdt"></strike></video></span>
<span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"></ruby></video></span>
<span id="ljvdt"></span>
<span id="ljvdt"></span>
<strike id="ljvdt"></strike>
<address id="ljvdt"><progress id="ljvdt"><noframes id="ljvdt">
<strike id="ljvdt"><dl id="ljvdt"></dl></strike>
<strike id="ljvdt"><video id="ljvdt"></video></strike>
<strike id="ljvdt"></strike><span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><strike id="ljvdt"></strike></video></span>
<listing id="ljvdt"></listing>
<menuitem id="ljvdt"><ins id="ljvdt"><listing id="ljvdt"></listing></ins></menuitem>
<noframes id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"><video id="ljvdt"></video></ruby>
<strike id="ljvdt"><dl id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"></ruby></dl></strike>
<listing id="ljvdt"><thead id="ljvdt"><address id="ljvdt"></address></thead></listing>
<span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><strike id="ljvdt"></strike></video></span>
ฟ์หูศณตผฦปฎศํผฯยิุ ปชถซ15ัก5ผผวษ ร๋หูทษองฦฝฬจ ตยึฦหฟหทญฑถลฦ ธฃฒส3dสืึาลยฉฒ้ัฏ พซืผม๙ฦฝย๋ธดสฝ ฐูฑไอ๕ลฦฟชฝฑ ธฃฝจ11ัก5าลยฉบลย๋ฒ้ัฏ ฬๅำฒสฦฑฟชฝฑ17059ฦฺ พบฒยภบว๒ศรทึสคธบ 2019ลลมะศื฿สฦอผ nbalogoด๓ศซ ีใฝญฬๅฒส6+1 ฯใธอมตุนซม๙ะคึะฬุ ธฃฝจสฎาปักฮๅฬจืำ