<span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"></ruby></video></span>
<span id="ljvdt"></span>
<span id="ljvdt"></span>
<strike id="ljvdt"></strike>
<address id="ljvdt"><progress id="ljvdt"><noframes id="ljvdt">
<strike id="ljvdt"><dl id="ljvdt"></dl></strike>
<strike id="ljvdt"><video id="ljvdt"></video></strike>
<strike id="ljvdt"></strike><span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><strike id="ljvdt"></strike></video></span>
<listing id="ljvdt"></listing>
<menuitem id="ljvdt"><ins id="ljvdt"><listing id="ljvdt"></listing></ins></menuitem>
<noframes id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"><video id="ljvdt"></video></ruby>
<strike id="ljvdt"><dl id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"></ruby></dl></strike>
<listing id="ljvdt"><thead id="ljvdt"><address id="ljvdt"></address></thead></listing>
<span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><strike id="ljvdt"></strike></video></span>

Site Map

Loopamp®LA-500等温扩增实时浊度检测系统

Loopamp®LA-500等温扩增实时浊度检测系统

 

 

 

LA-500五个特点

1กข属于环介导等温扩增方法专用的基因扩增检测装置ฃป

此装置可以完成从基因扩增到检验出来的整个过程กฃ在等温条件ฃจ60-65กๆฃฉ下孵化ฃฌ通过测定扩增基因时出现的副产物——焦磷酸镁的混浊度来判断是否存在目标基因กฃ

2กข最大需求可以同时测定96个样本ฃป

3กข能够提前设定Loopamp®试剂配套所需的测定条件ฃป

登录条件设定的页面ฃฌ仅需选择测定项目ฃฌ然后输入适合试剂配套的条件ฃฌ就可以进行测定กฃ

4กข实时测定每个样本的浊度所得结果将在控制器中通过图表显示ฃป

6秒一次对个样本的浊度进行测定กฃ测定数值转送到控制器后ฃฌ可以确认扩增的程度กฃ

5กข测定结果的图表可以打印กฃ

单独销售?#20174;?#29992;试管ฃฌ注意试验过程中必须使用配套试管ฃฌ否则由于透光性的不同而导致出现错误判断กฃ

基本构成

名称ฃบLoopamp®实时浊度检测系统

检测系统ฃบ16个独立的浊度通道

样品量ฃบ最多16个样品ฃฌ连接6个扩增单元时ฃฌ最多可检测96个样品

?#20174;?#31649;ฃบLoopamp®?#20174;?#31649;

?#20174;?#22359;ฃบ2个独立的?#37327;?span lang="EN-US">

热盖ฃบ2组同时加热

光源ฃบLED检测ฃจ650 nmฃฉ

检测器ฃบ光电二极管

控制器ฃบ有控制单元控制

温控范围ฃบ?#20174;?#22359;ฃบ55-70 oCฃป酶失活ฃบ65-80 oCฃป热盖ฃบ65-90 oC

检测时间ฃบ不超过2小时

检测间隔ฃบ6s

电压ฃบAC100-240Vฃฌ50/60HZ

尺寸ฃบ控制单元ฃบ190(W)X230(D)X106(H)ฃป扩增单元ฃบ150(W)X275(D)X121(H)

重量ฃบ控制单元ฃบ1.1 kgฃป扩增单元ฃบ1.4kg

显示ฃบ7英寸彩色LCD(液晶显示) 触摸屏

环介导等温扩增方法ฃบ是荣研化学开发出来的基因扩增法กฃ通过一定温度ฃจ60-65กๆฃฉ孵化ฃฌ可以进行从基因扩增到检出的每一?#28966;?#20316;กฃ放大功率高ฃฌ可以将基因放大109次方到10次方倍ฃจ内部数据ฃฉกฃ可以通过高特异性和是否会放大来判断是否存在目标基因กฃ

Loopamp®属于环介导等温扩增的商标名称กฃ
ฬ์ฝ๒สฑสฑฒสฟชฝฑึฑฒฅะฤ
<span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"></ruby></video></span>
<span id="ljvdt"></span>
<span id="ljvdt"></span>
<strike id="ljvdt"></strike>
<address id="ljvdt"><progress id="ljvdt"><noframes id="ljvdt">
<strike id="ljvdt"><dl id="ljvdt"></dl></strike>
<strike id="ljvdt"><video id="ljvdt"></video></strike>
<strike id="ljvdt"></strike><span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><strike id="ljvdt"></strike></video></span>
<listing id="ljvdt"></listing>
<menuitem id="ljvdt"><ins id="ljvdt"><listing id="ljvdt"></listing></ins></menuitem>
<noframes id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"><video id="ljvdt"></video></ruby>
<strike id="ljvdt"><dl id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"></ruby></dl></strike>
<listing id="ljvdt"><thead id="ljvdt"><address id="ljvdt"></address></thead></listing>
<span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><strike id="ljvdt"></strike></video></span>
<span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"></ruby></video></span>
<span id="ljvdt"></span>
<span id="ljvdt"></span>
<strike id="ljvdt"></strike>
<address id="ljvdt"><progress id="ljvdt"><noframes id="ljvdt">
<strike id="ljvdt"><dl id="ljvdt"></dl></strike>
<strike id="ljvdt"><video id="ljvdt"></video></strike>
<strike id="ljvdt"></strike><span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><strike id="ljvdt"></strike></video></span>
<listing id="ljvdt"></listing>
<menuitem id="ljvdt"><ins id="ljvdt"><listing id="ljvdt"></listing></ins></menuitem>
<noframes id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"><video id="ljvdt"></video></ruby>
<strike id="ljvdt"><dl id="ljvdt"><ruby id="ljvdt"></ruby></dl></strike>
<listing id="ljvdt"><thead id="ljvdt"><address id="ljvdt"></address></thead></listing>
<span id="ljvdt"><video id="ljvdt"><strike id="ljvdt"></strike></video></span>
นใถซสฑสฑฒส11ักฮๅอฃึน 150ฦฺบ์ะฤหฎยฬณ นวลฦลฦพลำฮฯทตฅป๚ฯยิุ นถ๛ฑ๕a8น๚ผสำ้ภึศหพ๙ฯ๛ทั ฑฑพฉสฑสฑฒสศณตฟชฝฑผวยผฝแน๛ ฒสฦฑ22ัก5 ฑฑพฉตฅณกฟชฝฑฝฑฝ๐ผฦหใ ีใฝญ6สฎ1ฟชฝฑฝแน๛ฝ๑ฬ์ ฝญหีฟ์ศบอึตึตอฦผ๖ ีใฝญธฃฒส3dื฿สฦอผ2013 ะย11ัก5 ธฃฒส3dณ๖บลื฿สฦอผึ๚สึฯยิุ ฯยิุฝญหีสฎาปักฮๅฬๅฒส 23บลบฺม๚ฝญสฎาปักฮๅฟชฝฑฝแน๛ฒ้ัฏ ษฯบฃฬ์ฬ์ฒส4ฟชฝฑบลย๋ฝแน๛ฒ้ัฏ